Sign In


Notices to Public
Notices to Public

Counter Hits

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

DFA and DDWS Tenders

Pembekal yang berminat untuk menyertai tawaran-tawaran Kementerian Pertahanan boleh merujuk iklan tawaran yang tersenarai di bawah. Spesifikasi tawaran tertentu dapat diakses dan dimuat turun di laman Tender Details

 

TATACARA TAWARAN
(dikemaskinikan pada 18 Mei 2022)

a. Tawaran-tawaran hendaklah dimasukkan ke Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Arkib, Aras Bawah, Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat dari jam dan tarikh tutup dalam iklan tawaran. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan adalah dikira sebagai tawaran tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.

b. Pembekal hendaklah menghadapkan borang tawaran yang lengkap diisikan, salinan resit yuran tawaran dan dokumen tawaran / sokongan (hardcopy dan softcopy dalam bentuk word / excel).

c. Pembekal hendaklah membayar yuran tawaran yang ditetapkan. Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada pembekal sama ada berjaya dalam tawaran atau tidak.

d. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa yang ditutup rapi. Rujukan, tajuk dan tarikh tutup tawaran hendaklah dinyatakan pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat.

 

TATACARA PEMBAYARAN YURAN TAWARAN DAN PEMBELIAN BORANG TAWARAN
(dikemaskinikan pada 18 Mei 2022)

e. Pembekal yang berhasrat untuk membuat pembelian Borang Tawaran hendaklah mengemel kepada dfa.revenue @ mindef.gov.bn dengan maklumat dan dokumen yang lengkap seperti di bawah:

-          Rujukan Tawaran dalam Tajuk Emel
-          Nama Syarikat, Rujukan dan Tajuk Tawaran
-          Nama, Emel dan Nombor Telefon Contact Person
-          Salinan Sijil 16/Penubuhan Syarikat dan Sijil 17/Form X yang sah
-          Salinan Sijil A (jika berkenaan)

f. Emel yang diterima akan diproses dalam tempoh satu (1) hari waktu bekerja. Manakala proses pendaftaran bagi pembekal baru dalam One Common Billing System (OCBS) akan memerlukan tambahan satu (1) hari waktu bekerja.

g. Bil tuntutan secara elektronik (Bil Kerajaan / Government Invoice) akan dikeluarkan oleh OCBS kepada pembekal yang berkelayakan melalui Registered Contact Person. Pembekal boleh membuat pembayaran dengan menggunakan Rujukan Bil melalui kaedah:

-          Internet Banking Transfer (akaun BIBD sahaja),
-          OCBS Portal (Debit Card / Credit Card), ataupun
-          Di Kaunter Unit Hasil, JKP (wang tunai/cek).

h. Selepas bil tuntutan dijelaskan, resit rasmi akan dikeluarkan oleh OCBS secara automatik dan dokumen pelawaan tawaran akan dihadapkan kepada pembekal melalui emel sahaja dalam tempoh satu (1) hari waktu bekerja.

i. Pada lazimnya, tarikh terakhir bagi pembelian borang tawaran / pembayaran yuran tawaran adalah seminggu sebelum tarikh tutup tawaran.

 

PERTANYAAN

Isnin hingga Khamis : 8.30 pagi hingga 11.30 pagi & 2.00 hingga 3.00 petang
Jumaat : 8.30 pagi hingga 10.30 pagi

Penjualan dokumen pelawaan tawaran
Unit Hasil, JKP, Tingkat Satu, Blok C, Bolkiah Garison
dfa.revenue@mindef.gov.bn atau 2386614

Proses tawaran dan isi kandungan dokumen pelawaan tawaran
Bahagian Perolehan, JKP, Aras Bawah, Blok D, Bolkiah Garison
dfa.quotation@mindef.gov.bn
dfa.rc@mindef.gov.bn​ (bagi rujukan tawaran bercatat RC)​​​


  
Descriptions
Tender Fee(Non-Refundable)
Published Date
Closing Date
  

PEMBELIAN MEMBAHARUI LESEN BAGI PERISIAN FORTISANDBOX ( 3 YEARS LICENSE RENEWAL )

$30.00 (NON REFUNDABLE)

PAYMENT DATELINE: 25.06.2024


​11.06.2024

-

25.06.2024

02.07.2024

( TUESDAY )

BEFORE: 02:00pm

  

PEMBELIAN MEMBAHARUI LESEN BAGI PERISIAN DATA LOG (3 YEARS LICENSE RENEWAL)

$30.00 (NON REFUNDABLE)

PAYMENT DATELINE: 25.06.2024

 11.06.2024

-

25.06.2024


02.07.2024

(TUESDAY)

BEFORE: 02:00pm


  

​JPPK/LTN/02/2024

PROPOSED DESIGN & BUILD OF NEW GARAGES FOR ROYAL BRUNEI LAND FORCE

KELAS: IV dan ke atas sahaja

KATEGORI: KA01 atau B01

​$100.00

Tender Fees payment 

dateline: 18.06.2024

​27.05.2024

-

17.06.2024

25.06.2024

(Tuesday)

before 2:00 pm

  

​PEMBELIAN PERSONNEL EQUIPMENT TRANSPORT COMPLETE WITH TRAILER - KUANTITI EMPAT (4) BUAH

​$30.00 (NON-REFUNDABLE)

​06.05.2024 - 07.06.2024

​18TH JUNE 2024 (TUESDAY)


dilanjutkan kepada


25TH JUNE 2024 (TUESDAY)

BEFORE 2PM

  

​PEMBELIAN BARU LESEN BAGI PERISIAN SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION (3 YEARS LICENSE)

​$30.00 (NON REFUNDABLE)

(TENDER FEE)

PAYMENT DATELINE : 

11/06/2024

28/05/2024 

11/06/2024

18/06/2024

EXTEND TO 25/06/2024

(TUESDAY)

BEFORE : 02:00 PM

  

​PEMBELIAN 'SUPPORT RENEWAL FOR SMARTZONE 300'

BND10.00

PAYMENT DATELINE: 18/06/2024

03/06/2024 - 18/06/2024

AMENDMENT ON CLOSING DATE

25/06/2024 (TUESDAY)

BEFORE 02:00PM

  

PEMBELIAN 'CORE SWITCH'​

BND30.00

PAYMENT DATELINE: 24/06/2024​

03/06/2024 - 24/06/2024

​02/07/2024 (TUESDAY)

BEFORE 02:00PM

  

​SUPPLY AND DELIVERY OF PEAK CAP FOR ROYAL BRUNEI AIR FORCE

​BND 30.00

Dateline payment: 09.07.2024


17.06.2024 - 09.07.2024

23.07.2024 

(TUESDAY)

BEFORE 2:00PM


  

​PEMBELIAN BAHAN KEGUNAAN ROLE & UPHOLSTERY BAY BAGI TENTERA UDARA DIRAJA BRUNEI

​BND 30.00

Dateline payment: 09.07.2024

​17.06.2024-09.07.2024

​23.07.2024

(TUESDAY)

BEFORE 2.00PM

  

PEMBELIAN ALL TERRAIN VEHICLE (ATV) QUADBIKE AND MINI TRAILER FOR THE ROYAL BRUNEI AIRFORCE

$50.00 (NON-REFUNDABLE)

​19.06.2024 - 16.07.2024

​30TH JULY 2024 (TUESDAY)

before 2:00 pm

  

​PEMOTONGAN PAKAIAN SERAGAM BAGI ANGGOTA-ANGGOTA TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI

​$30.00 (NON-REFUNDABLE)

​24/06/2024

​23/07/2024 (TUESDAY) 

BEFORE 2.00PM


  

​JPPK/LTK/01/2024

STRUCTURAL ASSESSMENT OF VARIOUS BUILDINGS AT BERAKAS GARRISON (CIVIL & STRUCTURAL SERVICES)

KELAS: III dan ke atas sahaja

KATEGORI: KA01 atau B01​B$10.00

Tender Fees payment dateline: 16.07.2024

​24.06.2024

-

15.07.2024

23.07.2024 (Tuesday)

before 2:00 pm

  

​JPPK/LTK/08/2024

PROPOSED DESIGN AND BUILD OF VVIP TOILET AND WALKWAY AT PARADE SQUARE, SUNGAI AKAR CAMP

KELAS: III dan ke atas sahaja

KATEGORI: KA01 dan B01

​B$10.00

Tender Fees payment dateline: 16.07.2024

​24.06.2024

-

15.07.2024

​23.07.2024 (Tuesday)

before 2:00 pm  

PENAMBAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN 'FIBER OPTIC' BAGI SISTEM RANGKAIAN DI PERKHEMAHAN MUARA, TENTERA LAUT DI RAJA BRUNEI (TLDB)

​BND30.00

PAYMENT DATELINE: 16/07/2024


​​24/06/2024

-

15.07.2024

​23.07.2024 (Tuesday)

BEFORE: 02:00PM

  

​PEMBELIAN PERALATAN PORTABLE SPECTROMETER

​$10.00 (Non-Refundable)

Payment Dateline: 23.07.2024

01.07.2024 - 29.07.2024

30.07.2024 (Tuesday)

before 2.00pm

  

​PEMBELIAN DIGITAL PIXELATED PATTERN UNIFORM (D2P) TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI (TLDB)

​B$30.00 (Non-Refundable)

Payment Dateline: 23.07.2024

​01.07.2024 - 23.07.2024

​30.07.​2024

TUESDAY BEFORE 2PM


  

PEMBAHARUAN 'LICENSE AND SUPPORT RENEWAL FOR NUTANIX'

BND30.00

PAYMENT DATELINE: 22/07/2024​

​01/07/2024

-

22/04/2024

30.07.2024 (TUESDAY)

BEFORE: 02:00PM​

  

​JPPK/LTN/13/2023

RENOVATION OF SWIMMING POOL SYSTEM AND INFRASTRUCTURE, TUTONG CAMP

KELAS: III dan ke atas sahaja

KATEGORI: KA01 dan B01

​B$50.00

Tender Fees payment dateline: 30.07.2024

​09.07.2024

-

29.07.2024

​06.08.2024 (Tuesday)

before 2:00 pm

  

​JPPK/LTN/21/2023

PROPOSED DESIGN AND BUILD OF COMMUNICATIONS TOWER AT EMPANGAN JUBLI EMAS, ULU TUTONG

KELAS: V dan ke atas sahaja

KATEGORI: KA01 dan B01

​B$500.00

Tender Fees payment dateline: 06.08.2024

​16.07.2024 

-

05.08.2024

13.08.2024 (Tuesday)

before 2:00 pm